Wilman käyttöönotto ja käyttäjätunnukset

Pieksämäen kaupungin kouluissa on käytössä sähköinen opiskelun seurantaohjelma Wilma. Wilman avulla huoltajat voivat suojatusti ja turvallisesti seurata oppilaan arvosanoja ja edistymistä, tarkistaa ja tulostaa oppilaan lukujärjestyksen, tarkastella ja selvittää oppilaan poissaoloja sekä viestiä opettajien kanssa.

Alakoulujen, yläkoulujen ja lukion aloittavien opiskelijoiden huoltajat saavat tunnuksen tekoa varten opiskelijakohtaisen avainkoodin, yhden jokaista lasta kohden. Avainkoodit jaetaan vanhempainilloissa. Tunnuksen tekoa varten huoltajalla tulee olla toimiva sähköpostiosoite. Wilma ohjaa tunnusten teossa vaihe vaiheelta.

Henkilökohtainen tunnus tehdään täällä

Jos huoltajalla ei ole sähköpostiosoitetta, saa hän valmiin Wilma-tunnuksen ja salasanan koululta.

Lukion opiskelijoiden huoltajat voivat valita, haluavatko he oman henkilökohtaisen tunnuksen vai jatkaa yhteisen tunnuksen käyttöä. Huoltajien yhteisen tunnuksen voi muuttaa kahdeksi tai useammaksi henkilökohtaiseksi tunnukseksi. Huoltaja tekee tämän itse Wilmassa. Tunnuksen tekoa varten huoltajalla tulee olla toimiva sähköpostiosoite. Wilma ohjaa tunnusten teossa vaihe vaiheelta.

Jos huoltajalla on useampia lapsia Pieksämäen kaupungin kouluissa, voi heidät kaikki yhdistää samaan tunnukseen. Yhdistäminen tehdään Wilman etusivulla, kohdassa käyttöoikeudet -> lisää rooli. Yhdistämistä varten huoltajan tulee tietää nykyisten Wilma-huoltajatunnusten salasanat tai avainkoodit sekä kunkin lapsen henkilötunnus.

Kun oppilaan toinen huoltaja kirjautuu seuraavan kerran Wilmaan vanhalla yhteisellä tunnuksella, hän näkee Wilman etusivulla ilmoituksen siitä, että toinen huoltaja on tehnyt henkilökohtaisen tunnuksen. Tällä toisellä huoltajalla on 30 päivää aikaa tehdä itselleenkin oma, henkilökohtainen tunnus. Sen jälkeen vanha yhteinen tunnus vanhenee, eikä sillä voi enää kirjautua. Jos tunnus pääsee vanhenemaan, ota yhteys oppilaan kouluun.

Lisätietoja ja ohjeita saat lapsesi koulun rehtorilta/koulun johtajalta.